????? ? پیامبر صلى لله علیه و آله:

سرمای بهار را غنیمت بشمارید که با بدن های شما همان کاری را می کند که با درختان می کند و از سرمای پاییز دوری کنید که با بدن های شما همان کاری را می کند که با درختان می کند.

بحارالأنوار ج : ۵۹ ص : ۲۷

? telegram.me/joinchat/AsBo_zwErgsE9vGXfddIvA