مزاج مو - شفاسنتر

مزاج شناسی مو بر مبنای طب سنتی

مزاج شناسی مو
?اگر سرعت رشد مو زیاد باشد، نشانه گرمی مزاج است.
?اگر سرعت رشد مو کم باشد، نشانه سردی مزاج است.
?اگر رشد مو خیلی سریع باشد ، دلیل بر گرمی و خشکی مزاج است.
?پرمویی بدن، دلیل بر گرمی مزاج و کم مویی بدن، دلیل بر سردی مزاج است.
?نازکی مو نیز یکی از دلایلی است که می تواند نشانه سردی و تری مزاج افراد باشد.
?داشتن موی صاف

مو و روش رشد مو و روش ضد شوره بر مبنای طب سنتی

#مو

?درباره ی موشناسی برمبنای طب اسلامی و سنتی

? گاهی حضرت آقا(سید باقر حکیم) ، در حالی که دست روی سر خود می کشیدند ( با لبخندی ملیح و به کنایه ) می فرمودند : « کلّه یا مو رو نگه می داره یا عقل رو » ???
( یعنی روی موهای خود ، زیاد حسّاس نباشید ) . ?
❇️ رویاندن جوانه ی موها ، وظیفه ی کبد است ؛ بنابراین اگر موهای کم پشتی دارید ، لازم ا?

مو و مزاج آن بر مبنای طب سنتی

?خصوصیات مزاجی انواع موها?

?✍مو یکی از فضولات بدن است که نوع کیفیت و حالات آن برای شناسایی نوع مزاج به عنوان یک معیار مورد استفاده قرار می گیرد.?

️الف)سرعت رشد مو: 

اگر سرعت رشد مو زیاد باشد، نشانه گرمی مزاج است☺️

اگر سرعت رشد مو کم باشد، نشانه سردی مزاج است.?

اگر رشد مو خیلی خیلی سریع باشد، دلیل گرمی و خشکی مزاج است.?

 

مو و مزاج شناسی مو بر مبنای طب سنتی

❤️? خصوصیات مزاجی مو?❤️

?دکتر حسین خیراندیش?

✳️?مو یکی از فضولات بدن است که نوع کیفیت و حالات ان برای شناسایی نوع مزاج به عنوان یک معیار مورد استفاده قرار میگیرد

.?که به شرح زیر میباشد

 ۱ ? سرعت رشد مو: ?

?اگر سرعت رشد مو زیاد باشد، نشانه گرمی مزاج است.?

?اگر سرعت رشد مو کم باشد، نشانه سردی مزاج است.?

?اگر رش?

مو واقسام آن و علل ریزش و تغییررنگ آن و زیباسازی درزنان با نگاهی به طب سنتی

سوالات متنوع درباره مو

مو ها و اقسام آن + علل ریزش + علل تغییر رنگ + ضرورت رشد و ایجاد زیبایی درزنان با مو+ مقابله با شپشک موی اطفال میشود 

پاسخ

 برای پرپشت شدن موهایتان شکم گرسنه از سفره بلندشوید

  امور زناشویی را زیاد طولانی و تکراری در یک مرحله نکنید که بخارات در سر تجمع کندچون مجامعت پی درپی در یکنوبت موجب ریزش مومیشود

 شرح کار