مس - شفاسنتر

ظروف مسی و خاصیت آن با نگاهی به طب سنتی

ظروف مسی؛ خوب یا بد؟!

دکتر مهدی فلاح، دستیار ارشد دکترای تخصصی طب سنتی ایران

یکی از موضوعاتی که در سال های اخیر توجه مردم را به خود جلب نموده، استفاده از ظروف مسی و سخنرانی ها و اظهار نظرهائی در این مورد است. بعضی استفاده از آن را مضر دانسته و بعضی دیگر به شدت استفاده از آن را تأیید کرده اند. در اینجا می خواهیم مطلبی مختصر ولی در حد ?

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن