? بسته سلامت فارس ?

 هشت عادت معده خراب کن

?نوشیدن زیاد و افراطی قهوه = تحریک معده

?زیاده روی در مصرف شکلات و گوشت های فرآوری شده = التهاب معده

?مصرف زیاد مواد کبابی = احتمال سرطان

?مصرف زیاد محصولات لبنی = مشکلات معده ای

?بدخوابی = افزایش حالت اسیدیته

?هر آنچه دهان را می سوزاند معده را نیز آتش می زند

?پرخوری = افزایش حالت اسیدیته

?مصرف د