معده گرم - شفاسنتر

دارچین دارای چه خواص درمانی و یا چه مضراتی برای بدن آدمی با نگاهی به طب سنتی دارد

دارچین دارای چه خواص درمانی و یا چه مضراتی برای بدن آدمی با نگاهی به طب سنتی دارد 

 با طبیعت گرم و خشک، مفید حال سردمزاجها.

 خوردن دارچین چه به صورت پاشیدن روى غذا، چه به گونه جوشاندن و دم کردن که مثل چاى تهیه کرده با قند یا نبات بیاشامند بازکننده گیر و اشکالات معده و روده و پزنده غذا و لینت دهنده مزاج بلغمى ها و سردمزاجها می باشد.

?

معده گرم و مزاج گرم و روش کاهش گرسنگی و نوشیدنی و تغذیه برمبنای طب سنتی

دارندگان مزاج ومعده گرم

?پس ازیک گرسنگی طولانی دفعتاً شروع به خوردن غذا نکنند،بلکه ابتدابانوشیدنی هایی مثل سکنجین ملس،آبلیمو،آبغوره وآب اناردمای معده را بکاهند،بعد غذا بخورند??

?? @tebe_jame ??