معده و تغذیه - شفاسنتر

معده و سوزش و دردهای آن را با نگاهی به طب سنتی درمانش کنیم

درمان زخم معده در طب سنتی 

 اگر در معده زخم باشد ، در اثر تماس غذا به آن محل ، درد و سوزش پدید می آید.

 از علائم زخم معده سوزش در زیر جناغ سینه و در پشت ستون فقرات است.

 قدما این بیماری را در اثر ریزش و ورود مواد سوداوی«سرد و خشک» در معده میدانستند .

پرهیزات تا ۲ماه:

انواع محصولات لبنی، گوشت گوساله و گاو، عدس، بادمجان، غذاهای شور و تر?