مغز دموی - شفاسنتر

مغز و سردرد ناشی از غلبه خلط دموی (یعنی غلبه خلط گرم و تر) با نگاهی به طب سنتی مدیریت کنیم

مغز و سردرد ناشی از غلبه خلط دموی (یعنی غلبه خلط گرم و تر) با نگاهی به طب سنتی درمان کنیم : ( بخش ۴ )

**نشانه های دموی شدن سردرد :

۱=درد سر از پیشانی تا دور سر و شقیقه ها

۲=درد از محفظه سطح ظاهری سر به اندازه یک کلاه خود

**غالب بودن خلط دموی در کل بدن یعنی چه :

نبض پر و قوی و دراز + موهای پر پشت + پوست بدن غالبا سرخ رنگ هلوئی است +یبوست کمتر د?

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن