مغز صفراوی - شفاسنتر

مغز و سردرد ناشی از غلبه خلط صفرا ( یعنی خلط گرم و خشک ) رابا نگاهی به طب سنتی مدیریت کنیم

**نشانه گرمی و خشکی سردرد :

درد در ناحیه دو طرف شقیقه های کنار پیشانی

درد در تاج سر

درد در تخم چشم

**غالب بودن خلط صفراوی در بدن یعنی چه :

قد بلند + لاغر اندام + یبوست + عروق سفت در بدن + نفخ و شکم گازدار + احتمالا در بعضی افراد رنگ مدفوع تیره با بوهای مشمئز کننده + دهان آفت دار + گلوی خشک + ناخن ها براحتی می شکند + دیدن خواب های جنگ و گریز و ?