مغز و پاچه - شفاسنتر

آرتروز درمانی بر مبنای طب سنتی

??کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
♨️درمان آرتوروز:

?حذف روغن مایع و روغن نباتی از سیستم غذایی
و مصرف روغن کنجد و روغن زیتون و سایر روغنهای گرم وبرای پخت و پز و چرب کردن مفاصل با آنها

?استفاده از خوراک پاچه ی گوسفند هفته ای دوتا که ژل میان مفاصل را تقویت می کند.
البته برا اشخاصی که چربی خون ندارند

✴️{استفاده از هر عضو گوسفند ه?
کله و پاچه و مغز و سایر اندام های گوسفندان با نگاهی به طب سنتی چگونه مدیریت شود

??پاسخ سوال درباره مغزو پاچه 

خواص کله و پاچه از دیدگاه طب سنتی ایران

 اندام های مختلف حیوانات مانند کله، پاچه، جگر، طحال، شش، دل، مغز و گوشت به تناسب مزاج خود حیوان دارای خواص و کیفیات مختلف می باشند.

چنانکه گوشت بز از گوشت میش رطوبت کمتری دارد کله بز هم نسبت به کله میش رطوبت کمتری دارد. همچنین در تمام حیوانات طبیعت اندام ها به هم?