۱- بعد از ورزش غذا بخورید

۲- شام بخورید

۳- بادام هندی ، سیب زمینی و انجیر زیاد بخورید

@tebesonati15