مفصل سازی - شفاسنتر

زانو درد و یا زانوی آب آورده را با نگاهی به طب سنتی چگونه درمانش کنیم

??راهکار ها برای زانو

۱-اگر حساسیت پوستی و کهیری نیست پودر نرم نرم سیاهدانه را با عسل مرغوب مخلوط کرده و روی زانو و اطرافش مالیده شود ( قبلا ازاله مو در این ناحیه انجام شود). + هم چنین پودر سنجد را با شیر داغ گاو مخلوط کرده و پس از اندکی خنک شدن یک قاشق عسل مخلوط کرده و صبح هنگام میل شود و اندکی دل درد را تحمل کرده و پیاده روی انجام شود

مفصل سازی در بازوان تصادفی و فاقد گوشت و ماهیچه با نگاهی به طب سنتی چیست

سوال :

مفصل سازی در بازوان تصادفی و فاقد گوشت و ماهیچه با نگاهی به طب سنتی چگونه انجام شود که بتوان میله پلاتین را از دست خارج کرد چون من پول برای هزینه ترمیم سازی ماهیچه ها ندارم متشکرم .

پاسخ از استاد علی مهربانی

۱= سه قاشق پودر گیاه مورد با زرده تخم مرغ محلی با روغن بادام شیرین مخلوط شده و روزی چند بار به موضع فاقد ماهیچه مالیده ش