منضج - شفاسنتر

طول عمر صدساله و رازهای آن بر مبنای طب سنتی

?رازطول عمر بیش ازصد سال?

?دکتر سید محمد موسوی? 

?✍هر ۶ ماه یک بار در فصل بهار و پائیز اجرای منضج و مسهل مناسب مزاج حاکم بر شخص به صورت گرفتن رژیم غذایی و دارویی ۱۵ روزه و مصرف منضج‌های خنک و سرد برای گرم‌ مزاجان و منضج‌های گرم برای سردمزاجان از صبح تا ظهر براساس نوع مزاج حاکم بر شخص و درجه و شدّت سوء مزاج تنظیم وانجام شود.

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن

    (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-56303368-2', 'auto'); ga('send', 'pageview');