منضج - شفاسنتر

طول عمر صدساله و رازهای آن بر مبنای طب سنتی

?رازطول عمر بیش ازصد سال?

?دکتر سید محمد موسوی? 

?✍هر ۶ ماه یک بار در فصل بهار و پائیز اجرای منضج و مسهل مناسب مزاج حاکم بر شخص به صورت گرفتن رژیم غذایی و دارویی ۱۵ روزه و مصرف منضج‌های خنک و سرد برای گرم‌ مزاجان و منضج‌های گرم برای سردمزاجان از صبح تا ظهر براساس نوع مزاج حاکم بر شخص و درجه و شدّت سوء مزاج تنظیم وانجام شود.

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن