منضج خون دموی ( گرم و تر ) - شفاسنتر

ریزش مو در وسط سر و غلبه خون را با نگاهی به طب سنتی مدیریت کنیم

سوال

فردی صفراوی والبته با موهای لخت ومشکی. با سن ۳۸ سال. مدتی است از وسط سر موهایش به شدت درحال ریزش است. درمان قطعی چیست. فعلا از صابون زیتون استفاده میکند.؟

جواب

ریزش موی سر از وسط سر نشانه غلبه خون است.

صفراوی ها موهایشان از جلوی سر می ریزد.

پرهیز از چیزهای گرم و تند و تیز

درمان : بهترین درمان حجامت بین دو کتف است.

غذا : نخود آب مرغ ?