مو خراب - شفاسنتر

موها را نرم و یا مانع ریزش با نگاهی به طب سنتی مدیریت کنیم

برای ایجاد نرمی در مو و جلوگیری از ریزش مو 

۱- از خوردن فست فود و ادویه زیاد تند مزه پرهیز شود 

۲-ضماد حنا یا ضماد پودر مازو با زرده تخم مرغ محلی 

۳- مالیدن روغنهای بادام تلخ یا نارگیل 

۴- آب انجیر روزی چند دانه 

۵- ضماد آرد نخود خام با پودر فندوق با پودر پسته با پودربادام با زرده تخم مرغ محلی روزی یکبار به مدت دوساعت .

۶- ماهی یکبار مو