مو سفید - شفاسنتر

مو و مزاج مو و رنگ شناسی آن بر مبنای طبایع طب سنتی

رنگ مو

?افرادی که رنگ موی آنها سیاه است معمولا در گروه افرادی که طبع گرم و خشک دارند قرار می گیرند.

?افرادی که رنگ موی آنها به سفیدی میل می کند و زودتر از بقیه تارهای سفید در سر آنها دیده می شود مزاج سرد و تر دارند.

موهای سفید را بر مبنای طب سنتی سیاه رنگ کنیم

?درمان سفیدی مو، دکترروازاده? 

✳برای اینکه موهای سر، زود سفید نشوند و همچین موهایی که سفید شده ،

سیاه بشن ۲تا کارمیتونیم انجام بدیم: 

روغن شونیز یا روغن سیاهدانه اصل را هفته ای یکی دوبار قبل از حمام چندساعت به موها بزنید.

هلیله سیاه را پودر کنید و با گلاب مخلوط کنید و به شکل خیر دربیاورید ، بعد اونها را به شکل نخود دربیاوری?