۲۵۰ گرم گل سرشور با ۱۰۰ گرم سدر با دو زرده تخم مرغ محلی خمیر کرده و از شب تا صبح در پلاستیک بر سر ببندید تا سه شب