اکرولئین - شفاسنتر

سموم خطرناک اکرولئین از سوختن زیاد روغنها با حرارت بالا شکل میگیرد

?سم خطرناک آکرولئین چیست❓❓

?آکرولیین ،مایعی است بی‌‌رنگ ، فرّار ، با بوئی تند و آزار دهندۀ چشم و بینی ،که در آب و الکل محلول است،این ماده سرطانزا ،از حرارت دادن زیاد چربی‌‌ها و طبخ مواد غذایی در روغن، با حرارت بالا، تولید می‌‌گردد.

?این ماده بعنوان عامل سمیت ژنتیکی شناخته شده است.واکنش پذیری بالای آن با پروتیینها،عامل ا