☠اسید سیتریک❌بنزوات سیدیم❌ ) نسبت به میکروبها بسیار کمتر مقاوم است⁉️

?در داخل بدن هر انسان حدود ۱۰۰ تریلیون میکروب وجود دارد.

به این ترتیب به ازای هر سلول انسانی ۱۰ میکروب وجود دارد.

این میکروبها احتمالاً به چندی?