موبایل - شفاسنتر

اطفال و مضرات ارتباط با وسایل الکترونیکی

?کودکانی که بیشتر از ۲ ساعت در روز صرف موبایل هوشمند یا تماشای تلویزیون می‌کنند در خطر آسیب مغزی هستند و می‌تواند منجر به ضعف رشد مغزی شود.

http://sapp.ir/partosabzehastii

تلفن همراه و مضرات امواج آن بر روی قلب

✔️ قراردادن موبایل بر روی قلب باعث ایجاد اختلال و بی نظمی در ضربان قلب شده و در بلندمدت می تواند اثرات مخربی بر نظم قلب به جا بگذارد

@antibioterorism_asli