مویرگها - شفاسنتر

جو خاصیت تحریک خون سطحی بدن و کاهنده کلسترول و تقویت هاضمه و تقویت عروق

?جو و مصارف و کاربردهای این گیاه مفید

✅ترکیب شیمیایی موجود در جو گردش خون سطحی را تحریک و به عنوان باز کننده برونش ها به کار می رود.

✅جو خاصیت کاهش دهنده کلسترول و قند خون را دارد.

✅پوست کنده دانه های جو مغذی، آرام بخش و آسان کننده هضم است.

✅آب جو آرام بخش و نوشابه ای مناسب برای کودکانی است که از اسهال و تورم نزله ای شکم رنج می بر

حجامت بر مبنای طب سنتی

? #حجامت

?•⇦بزرگترین شبکه مویرگی دربدن دقیقابین دوکتف است

✍?هرچه سلول پیروکثیف است دراین تور محبوس میشود

✍?وبه سمت کبد،طحال و…میرود که باحجامت این سلولهای کثیف ازبدن خارج میشوند.

? @tebesamen