ناتوانی درراه رفتن - شفاسنتر

کودکان ناتوان و تنبل درراه رفتن و روشهای درمانی با نگاهی به طب سنتی

سوال 

دختربچه ۳ساله دست به دیوارراه میرودولی بدون دیوارودستگیره بلافاصله میخوردزمین دکترهم زیادبردنش افاقه نکرده والدینش هم خیلی متاثروناراحت ازاین جریان هستندنظرشما چیه. چه دستوری توسط طب سنتی میدهید.باعرض تشکر

 جواب

موضوع : تنبلی درراه رفتن اطفال

 علل و عوامل 

۱- مصرف تغذیه سرد و خشک و یا سرد و‌تر مادر دردوران شیردهی به کو?