ناخن و عفونت - شفاسنتر

ناخن و عفونت ناخن با نگاهی به طب سنتی درمانش کنیم

سوال

سلام .ناخنم در گوشت پایم فرو رفته و عفونت کرده.چهارده ساله و سفیدپوست هستم و تبم گرم است

جواب :

سلام یعنی شما چهارده ساله همینطوری هستید؟

دنبه و زردچوبه ببندید و هر ۲۴ساعت عوض کنید تا کاملا بهبود پیدا کند و بعد از آن با روغن گیاه دم اسب هر روز ماساژ بدید

استاد مهربانی