ناخنک - شفاسنتر

ناخنک یا اکلیل الملک مفید برای عفونت و شیر مادر و ضد سکته و زیادکننده ادرار

?اکلیل الملک که به نام های ناخنک ، شاه افسر ، یونجه ی زرد ، اسپست ، ناخنه ، ملکا ، گیاه قیصر و اصابع الملک نیز معروف می باشد ، دارای طبع گرم و خشک است .

?موارد استفاده :

اکلیل الملک دارای خاصیت ضد عفونی کننده ، زیاد کننده ادرار ، قابض ، افزایش دهنده ی شیر مادر ، خواب آور ، ضد ورم و ضد تشنج می باشد . همچنین از آن در مواردی مانند سکته مغ