نفخ نوزاد - شفاسنتر

نفخ معده نوزادان و بزرگسالان و راهکاردرمانی بر مبنای طب سنتی

#نفخ_شدید_نوزاد_دو ماهه و #نفخ_معده_بزرگسال

✅ بذرهای #گشنیز ، #رازیانه و #زیره_سبز را در آب جوش استراحت دهید ( حالت دم کشیدن ) ، سپس صاف کرده و در طول روز به بچه بدهید. ( اگر بذرها نکوبیده باشند بهتر است )

◀️ این ترکیب برای بزرگترها هم خوب است.

(https://attach.fahares.com/Wnxd0xeRx6VeWAI0bzLLNg

ostadbanihashemi ?استاد بنی هاشمی