نگرانی - شفاسنتر

نیروی جنسی و علل کاهش آن بر مبنای طب سنتی

?انجام زیاد حجامت

?خوردن مواد بادشکن مانند زیره و رازیانه (در آقایان)

?مصرف زیاد ترشی‏ها و مواد سرد و تر

?و نگرانی و اضطراب زیاد

?باعث کاهش #قوای_جنسی می‏شود.

دکتر میر غضنفری ???

@drmirghazanfari

نیروی جنسی و علل کاهش قوه جماع

???انجام زیاد حجامت
?خوردن مواد بادشکن مانند #زیره و #رازیانه (در آقایان)
?مصرف زیاد #ترشی‏ ها و مواد سرد و تر
?و نگرانی و #اضطراب زیاد

?باعث کاهش #قوای_جنسی می‏شود.

???
@drmirghazanfari

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن