نوشیدنی دیابتی - شفاسنتر

شربت های گیاهی بر مبنای طب سنتی

??? شربت‌های محلی جایگزین مناسبی برای آب سرد

هوالشافی

دکتر حسن اکبری متخصص آسیب شناسی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفت و گو با سینانیوز درباره تأثیر خوردن آب سرد بر سلول‌های بدن گفت: «آب سرد به علت دارا بودن طبع سرد و تر روی NADH سلولی اثر منفی دارد و عبور الکترون برای متابولیسم مواد غذایی را کم می‌کند. خوردن آب