نیروی جنسی در دیابتی - شفاسنتر

دیابت در کاهش نعوظ جنسی و راهکارهای درمانی تدریجی بر مبنای طب سنتی

سوال

استاد من چهل ساله هستم و دیابت من ۱۸۷ است و متاسفانه از نظر توان جنسی و نعوظ جنسی دچار اختلال شده ام آیا برای تقویت فرمولهای جنسی وجوددارد

پاسخ

بله اگر حوصله تدریجی داشته باشید ترکیب زیر برای تقویت نیروی جنسی کارسازاست

روغن زنبق با روغن حنظل را با هم مخلوط و به کف پا روزی یک الی دوبارتا چهل روز

۲- سبزی شنبلیله دمنوش روزی تا د