هالیتوز - شفاسنتر

بوی بد بدن و بوی مشمئزکننده بد دهان و لثه و راهکارهای درمانی بر مبنای طب اسلامی و سنتی


?????????
بوی بدن + بوی بددهان و شناخت علل و عوامل و راهکارها برمبنای طب اسلامی و سنتی
علل یابی بوی بد بدن ::?
۱- غلبه خلط سردی محض درکل بدن به عبارت دیگر حاکمیت خلط سودای قدیمی و سوخته
۲- غلبه خلط گرمی وصفرای محض دربدن یعنی مسلط شدن گرمای سوخته و قدیمی
۳- بروزتدریجی و گام به گام یبوست یعنی دفع اجابت مزاج یعنی دفع مدفوع از
بوی دهان شدید و راهکارهای درمانی متنوع فقط بر مبنای طب سنتی

سوال

استاد حدود  ۲۴ ساله مشکل هالیتوز یعنی بوی بددهان و مشکوک به سرطان بوی دهان دارم و  من ۳۰ سالمه.از بچگی این مشکل رو دارم و  افسرده.خونه نشین.ماهها و ماهها از خونه بیرون نمیرم.نمیتونم توی اجتماع بیام.نمیتونم با مردم حتی بچه هام و اعضای خانوادم ارتباط برقرار کنم به خاطر این مساله و شما را شنیده ام که دراین زمینه میتوانی کمکی ک