هپاتیت ب - شفاسنتر

هپاتیت را با طب سنتی مدیریت کنیم

?درمان هپاتیت ب و انزیم کبدی 

دکتر خیراندیش پاسخ می دهند 

درمان: 

۱- سرکه انگبین روزی ۱ تا ۲ لیوان 

۲-تست کنترل هپاتیت ب, ویروس شمار بدهند نه تست مثبت یا منفی بودن. که تعداد ویروسها کنترل شود. 

۳- هر دو ماه یکبار در قرص ماه قمری یک حجامت عام سبک 

۴- هر ۳ ماه یکبار تست انزیم کبدی

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن