هپاتیت ب - شفاسنتر

هپاتیت بی و راهکار درمانی بر مبنای طب سنتی

#درمان‌هپاتیتB (استادخیراندیش)
برای درمان هپاتیت در طب سنتی باید به ترتیب زیر عمل کنید:

۱⃣اول:
سرکه انگبین (دو واحد عسل ، دو واحد عرق نعناء یک واحد عسل) را با دو سوم آب مخلوط نمایید (یعنی یک سوم سرکه انگبین + دو سوم آب) هر روز سه بار لیوان اگر نتوانستید دوبار صبح و شب میل نمایید.
۲⃣دوم:
ترکیب سیاه دانه عسل با یک مقدار سرکه (سه واحد عسلهپاتیت را با طب سنتی مدیریت کنیم

?درمان هپاتیت ب و انزیم کبدی 

دکتر خیراندیش پاسخ می دهند 

درمان: 

۱- سرکه انگبین روزی ۱ تا ۲ لیوان 

۲-تست کنترل هپاتیت ب, ویروس شمار بدهند نه تست مثبت یا منفی بودن. که تعداد ویروسها کنترل شود. 

۳- هر دو ماه یکبار در قرص ماه قمری یک حجامت عام سبک 

۴- هر ۳ ماه یکبار تست انزیم کبدی