خواستم بپرسم لیزر کردن موهای زائد بدن ضرر داره یانه؟

آیا دردراز مدت نتیجه ای حاصل شده است

جواب :

بلی ازنظر حقیراین روش با دیگاه طب سنتی منسوخ است و بدان تا خون شما اصلاح نشود این روشها هیچ فایده ندارد ظاهرا بهبودی دارد اما فریبی بیش نیست  چون خون آلوده به سودا شده و پس از مدتی دوباره رویش آغاز میشود

پاسخ راهکارها دوم :

مو?