واکسن - شفاسنتر

اوتیسم کودکان و ضرورت بررسی واکسنهای وارداتی

‍ ? همه بخوابید وزارت بهداشت بیدار است❗️

?برتراند راسل یکی از فیلسوفان معاصر غرب است،هر چند ما مدافع فلسفه او نیستیم ولی حرفهای جالبی هم دارد، او در یکی آثار خود می نویسد، در قرون وسطی، دو دانشجوی مدرسه اسکولاستیک، مناظره سختی می کردند که اسب چند دندان دارد؟

?یکی از راه رسید و صحبت های آنها را شنید و با تعجب گفت: خوب بروید یک

واکسن و مضرات آن با مبتلاسازی کودکان به اوتیسم بر مبنای طب سنتی

‍ ⭕️اوتیسم در کمین نوزادان شماست!

طبق آمار رسمی سازمان جهانی بهداشت، در سال ۱۹۷۵ از هر ۵ هزار نفر، یک نفر به اوتیسم مبتلا بوده اما در سال ۲۰۰۴ این میزان به یک در ۱۶۶ نفر رسیده و در سال ۲۰۱۴ از هر ۴۲ کودک یک نفر مبتلا به اوتیسم بوده است.

اگر چه در اکثر مقالات و اظهار نظرهای علمی، علت پیدایش این بیماری را نامعلوم ذکر می کنند، ولی عده