وایفا - شفاسنتر

وایفا و مضراتش بر سیستم اعصاب و عقیم سازی بدن

⚠️وایـفای خونتون رو ۲۴ ساعته روشن نذارید

وایفای مضرترین امواج دنیارو به سمـت بدن شلیک میکنه،دراثر برخورد این امواج سیستم عصبی بدن تخریب میشه

حداقل زیان این تخریب عقیم شدنه