ورم گرم - شفاسنتر

حنا مالی و پیوندشان با تنوع پوست آدمی و خواص و مضرات آن با نگاهی به طب سنتی چیست

حنا با طبیعت معتدل میان سردى و گرمى و خشک، مفید حال گرم مزاجها.

 آشامیدن دو مثقال آب جوشانده او چندان که از جوشیدن به یک پنجم برسد تا ده روز باعث روئیدن ناخن اصلى بجاى ناخن کج و ضرب دیده، و تا سى روز خوردن همین مقدار آن با شکر رافع رنج جذام می شود و گفته اند در صورت عدم بهبود قابل دیگر معالجات نمی باشد بشرط سلامت و غیرتقلبى بودن حنا.

زانودرد پای چپ را با طب سنتی مدیریت کنیم

سوال

 من ۴۰سالم هست دو سه روزه از بالای ران پای چپم از بغل پام درد دارم انگار یه رگ ازبالا تا قوزک پام گرفته باید چکار کنم؟

 پاسخ درد پا 

سوال شما در فصل بهار است و فصل بهار بروز اخلاط کثیف به بیرون در عضلات است . البته در سایر فصول هم رخ خواهد داد .

۲- پای چپ نشانه غلبه خلط گرم است .

۳- ماهیچه پای چپ و قوزک توام با ورم یعنی اوره فعال ش?

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن