ولیمه - شفاسنتر

اطفال و احکام اسلامی بعد از تولد نوزادان با نگاهی به طب اسلامی چیست

 ?احکام کودک در هفته اول تولد?

◀ شستشوى بدن (غسل)

◀ نخستین غذا (کام برداشتن)

◀ نخستین سخن (اذان و اقامه)

◀ نامگذارى

◀ تراشیدن سر

◀ ختنه

◀ عقیقه

◀ ولیمه

??شستشوى بدن (غسل دادن)??

۱⃣ غسل دادن نوزاد, مستحب است .

۲⃣ اگر غسل دادن براى نوزاد ضرر داشته باشد, مستحب نیست

۳⃣ اگر غسل دادن نوزاد دو یا سه روز تأخیر بیفتد مانعى ندارد, ولى اگر به حد?

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن