انزوا طلبی - شفاسنتر

افسردگی و رشد آن با ارتباطات تلفن همراه و ایجاد تنهایی و انزوا با مویلها ؟؟؟

گوشه‌گیری موبایلی!/ شبکه‌های اجتماعی افسرده می‌کنند

?آخرین تحقیقات نشان می‌دهد افرادی که روزانه بیش از دو ساعت در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند، سه برابر بیشتر از دیگران در معرض احساس تنهایی، انزوا و ابتلا به افسردگی قرار دارند.

fna.ir/228RNM

@Farsna