?????????

روش بازکردن انسدادروده با ادبیات طب سنتی 

۱- دمنوش بابونه روزی تا سه لیوان

۲- مالیدن روغن بابونه اصل ازفم معده تا ناف و حتی زیرناف به روش آرام آرام هرسه ساعت یک قاشق چایخوری + چندقطره روغن را داخل ناف بریزید

۳- تنقیه دمنوش گلسرخ ۳۰ گرم با سنا ۳۰ گرم بصورت مخلوط دردو لیوان ازراه مقعد با کمک دستگاه تنقیه ( تجهیزات پزشکی فروشی ها