آبگوشت خربزه - شفاسنتر

سنگ کلیه درمانی و راهکارها بر مبنای طب سنتی

#سنگ‌کلیه

?درمان های مختلفی در طب سنتی برای سنگ کلیه وجود دارد. انجام موارذ زیر باهم بسیار عالی جواب می دهد:
۱- استفاده از دوسین (عسل سه واحد + سیاه دانه نیم کوب شده یک واحد) روزی سه قاشق مرباخوری
توجه : اگر درد شدید باشد هر ۴ ساعت یک قاشق مرباخوری استفاده گردد.
۲- استفاده از ترکیب برابر عرق های (خارشتر + خارخاسک) روزی دو لیوان همراه ب


سنگ کلیه و هپاتیت و آبگوشت خربزه بر مبنای طب سنتی

نسخه های درمانی استاد خیراندیش
درمان سنگ کلیه

درمانهای مختلفی در طب سنتی برای سنگ کلیه وجود دارد. انجام موارذ زیر باهم بسیار عالی جواب می دهد:

۱- استفاده از دوسین(عسل سه واحد + سیاه دانه نیم کوب شده یک واحد) روزی سه قاشق مرباخوری

توجه : اگر درد شدید باشد هر ۴ ساعت یک قاشق مرباخوری استفاده گردد.

۲- استفاده از ترکیب برابر عرق های (خارشت