آداب غذاخوردن - شفاسنتر

تغذیه و روش خوردن آن بر مبنای طب اسلامی

#فواید_غذا_خوردن_روی_زمین :

⚡ کمک به هضم غذا
⬅ تمرکز_خون در قسمت شکم در حالت نشستن باعث میشود تا عصاره های هضم غذا در معده با سرعت بیشتری تولید شوند و هضم غذا با سرعت بیشتری انجام شود.

⚡ احساس سیر شدن زودتر اتفاق می افتد
⬅ نشستن باعث نزدیکی بیشتر پاها به شکم میشود و  در این حالت به طور طبیعی احساس سیری خواهید کرد.

⚡ مفاصل متحرک و سی