جراحی بینی - شفاسنتر

بینی و جراحی های و اشکالات بر آناتومی بدن

????⛔⛔⛔?اخطاری در خصوص عوارض جراحی بینی

?در نقاط مختلف بدن چاکراهای جذب انرژی وجود دارد و بالاخص بر روی منطقه ی پل بینی ,چاکرای بصیرت قرار دارد که در صورت عمل بینی قطعا فرد دچار اختلال دریافت انرژی می شود.
? تنظیم مقیاس بینی در افراد مختلف, بر مبنای نیاز طبیعی کبد و حرارت بدن در تصفیه و تنظیم بوده است که در صورت تغییر سای?

جراحی بینی و مضرات آن

#جراحی_بینی

✍ازنظرطب سنتی افرادی که بینی بزرگی دارندریه بزرگتری هم دارند.

افرادگرم مزاج بطور خدادادی بایدبینی بزرگ تری داشته باشندتاگرمای اضافی سروبدن ازآن خارج شود
باعمل بینی بخشی ازگرمای سروبدن حبس میشودواین حبس فردرابخصوص درفصل های گرم کلافه وعصبانی می کندوکلاتعادل گرمایش بدن بهم می خورد.

همانطورکه درطراحی اتومبیل هااگز


دستکاری بینی و جراحی بینی برای زیباسازی » ممنوع❗️

کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
???⛔️⛔️⛔️??
«دستکاری بینی و جراحی بینی برای زیباسازی » ممنوع❗️

بینی یکی از پرخونترین بافت های بدن است که سرشار از مویرگهای ریز است

?دستکاری بینی موجب پارگی مویرگها ، خونریزی و انتقال میکروبها به بینی میشود
?بینی درشت نشانه از حرارت موثر و مفید اندام صفراوی یعنی بافت گرم اعم ازخشک و تر