جراحی بینی - شفاسنتر

جراحی بینی و مضرات آن

#جراحی_بینی

✍ازنظرطب سنتی افرادی که بینی بزرگی دارندریه بزرگتری هم دارند.

افرادگرم مزاج بطور خدادادی بایدبینی بزرگ تری داشته باشندتاگرمای اضافی سروبدن ازآن خارج شود
باعمل بینی بخشی ازگرمای سروبدن حبس میشودواین حبس فردرابخصوص درفصل های گرم کلافه وعصبانی می کندوکلاتعادل گرمایش بدن بهم می خورد.

همانطورکه درطراحی اتومبیل هااگز


دستکاری بینی و جراحی بینی برای زیباسازی » ممنوع❗️

کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
???⛔️⛔️⛔️??
«دستکاری بینی و جراحی بینی برای زیباسازی » ممنوع❗️

بینی یکی از پرخونترین بافت های بدن است که سرشار از مویرگهای ریز است

?دستکاری بینی موجب پارگی مویرگها ، خونریزی و انتقال میکروبها به بینی میشود
?بینی درشت نشانه از حرارت موثر و مفید اندام صفراوی یعنی بافت گرم اعم ازخشک و ترپل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن