انگشت فشاردادن - شفاسنتر

انگشت و جا ماندن آن بر یک نقطه بدن و راهکارهای درمانی بر مبنای طب سنتی

علت و درمان «اِدِم (ورم) نقطه‌گذار» که با فشار دادن جای انگشت می‌ماند چیست؟

✳️ علتش بلور بلغم در اندام انتهایی است و منشأ آن سردی کلیه است.

✳️ درمان آن هم دوسین و بلعیدن تخم اسفند به همراه آب است.

استاد خیر اندیش?

? @ostadkhirandish

فشارخون یا قاتل خاموش و شناخت ان برمبنای طب اسلامی و سنتی ,

کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
?????️❤️❤️
فشارخون یا قاتل خاموش و شناخت ان برمبنای طب سنتی
۱- فشارخون پایدارش حداکثر بین ۱۴ تا ۹ است
۲- تنظیم فشارخون توسط قلب + کلیه ها و عروق و میزان رسوبات درانها حدود ۹۷۰۰۰ کیلومتر + روشهای تغذیه برمبنای سرد و گرم
۳- فشارخون دارای دومرحله است :ا

?الف ::مرحله اولیه یا ناگهانی یا بدون عوار?