انگشتر - شفاسنتر

انگشتر شناسی بر مبنای طب اسلامی

‍ امام صادق (علیه السلام) فرمودند: دوست دارم

هر مومنی پنج انگشتر در دست کند،

عقیق بابت دفع فقر،

فیروزه بابت گشایش کار،

یاقوت بابت دفع پریشانی،

حدید بابت غلبه بر دشمنان،

درنجف بابت آسان شدن امور (وسائل الشیعه)

آنتی

انگشتر عقیق و خواص داتی آن با نگاهی به طب اسلامی چیست

♦️فواید سنگ عقیق♦️

 ✅فقرزدایی

حضرت صادق (علیه السلام) فرمود: از دستی که در آن عقیق باشد، بسیار عجیب است که چگونه از درهم و دینار (پول) خالی باشد…».

و حضرت رضا (علیه السلام) فرمود:  عقیق، فقر را از بین می برد و پوشیدن (و دست کردن) عقیق، نفاق را دور می کند».

نیز فرمود: «کسی که انگشتری با نگین عقیق در دست کند، فقیر نمی شود».

✅توسعه ر

انگشتر و عطر مالی با نگاهی به طب روایی چیست

احادیث معتبردر فضیلت انواع انگشتر و عطر

 امام صادق (ع): انگشتر عقیق در دست کنید که مبارک است و صاحب آن عاقبتش به خیر و نیکی باشد.

 پیامبر (ص) : هر که انگشتر عقیق در دست داشته باشد حاجتش بر آورده می شود.

 امام صادق (ع) : انگشتر عقیق باعث ایمنی در سفر است .

 امام صادق(ع): هر که انگشتر عقیق در دست داشته باشد پریشان نشود و عاقبت کارش ا لبته نی?

فیروزه داروی افسردگی و اعصاب بر مبنای طب سنتی

#خواص_فیروزه

✍فیروزه افسردگی های روحی و روانی و همچنین ناراحتی های عصبی را درمان میکند

✍استفاده از فیروزه به عنوان انگشتر یا گردنبند باعث آرامش و دور کردن انرژی های منفی میشود

☜【طب شیعه】

? @tebshia20?