انگشتر حدید - شفاسنتر

انگشتر شناسی بر مبنای طب اسلامی

‍ امام صادق (علیه السلام) فرمودند: دوست دارم

هر مومنی پنج انگشتر در دست کند،

عقیق بابت دفع فقر،

فیروزه بابت گشایش کار،

یاقوت بابت دفع پریشانی،

حدید بابت غلبه بر دشمنان،

درنجف بابت آسان شدن امور (وسائل الشیعه)

آنتی