عرق نعنا - شفاسنتر

قلیان کشی بدون زغال و تنباکو با عرق نعنا برای تقویت ریه بر مبنای طب سنتی

?قلیان بکشید!
#عرق_نعنا را #تنهایی در قلیان بریزید و با مکیدن هوای عرق نعنا را به ریه ها منتقل کنید هم یک ورزش سالم برای ریه ها و هم یک روش درمانی موثر است
?بدون زغال و تنباکو ‌⇨

@Tebiranii?