عفونت سینوسها - شفاسنتر

عفونت سینوسها و راهکارها بر مبنای طب سنتی

راه های درمان?عفونت سینوسی

‎ عفونت سینوسی?

?مالیدن روغن سیاهدانه به ملاج سر و سینوس ها هر شب? قبل خواب

?خوردن دمنوش گیاهان زوفا پنیرک آویشن?

?ریختن  روغن سیاهدانه در بینی

?دود کردن عنبرنسارا?

ارتباط با مدیر

@nafas_art
https://t.me/ostadkhatiri