انگشتر عقیق - شفاسنتر

انگشتر شناسی بر مبنای طب اسلامی

‍ امام صادق (علیه السلام) فرمودند: دوست دارم

هر مومنی پنج انگشتر در دست کند،

عقیق بابت دفع فقر،

فیروزه بابت گشایش کار،

یاقوت بابت دفع پریشانی،

حدید بابت غلبه بر دشمنان،

درنجف بابت آسان شدن امور (وسائل الشیعه)

آنتی

انگشتر عقیق و خواص داتی آن با نگاهی به طب اسلامی چیست

♦️فواید سنگ عقیق♦️

 ✅فقرزدایی

حضرت صادق (علیه السلام) فرمود: از دستی که در آن عقیق باشد، بسیار عجیب است که چگونه از درهم و دینار (پول) خالی باشد…».

و حضرت رضا (علیه السلام) فرمود:  عقیق، فقر را از بین می برد و پوشیدن (و دست کردن) عقیق، نفاق را دور می کند».

نیز فرمود: «کسی که انگشتری با نگین عقیق در دست کند، فقیر نمی شود».

✅توسعه ر

انگشتر عقیق و سنگ عقیق و راهکارهای درمانی بر مبنای طب سنتی

?????
???
??
?

? خواص سنگ عقیق:

?درروایات از لسان اهلبیت علیهم السلام خواص عجیبی برای سنگ عقیق ذکر شده که به جرات میتوان گفت هرمسلمان باید این سنگ راهمراه داشته باشد

?انگشتری که امیرالمومنین به فقیر داد عقیق قرمز بود
?فقر زدایی میکند
?توسعه رزق
?افزایش ثواب درکارها
?تسریع دراجابت دعا
?قرارگرفتن درپناه خدا

?

حزن و اندوه را با انگشتر عقیق بر مبنای طب اسلامی تدبیرش کنیم

کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
??? #سلسله_احادیث_پزشکی

? رفع حزن واندوه

? عقیق

✅ رسول خدا (ص) فرمود: انگشتر عقیق در دست کنید، به راستی تا زمانی که انگشتر عقیق در دست دارید، حزن و اندوه بر شما وارد نمیشود.
‌‌
@Tb_Tabrizian?

وقتی کشتی نوح ع ایستاده و موجی ازکشته های غرق شده در طغیان آب را دید به ناگهان غم و اندوه اورا فراگرفت بر خدا ر