فرزند - شفاسنتر

فرزند بیشتر باعث افزایش عمرمادر می شود

???? آیا می دانید که #فرزند بیشتر باعث افزایش عمر #مادر می شود

? یک مطالعه تازه نشان می دهد هرچه فرزندان یک زن بیشتر باشد، او آهسته تر پیر می شود. بررسی ها نشان می دهد تلومرهای بدن زنانی که تعداد فرزندان بیشتری دارند، طولانی تر از زنانی است که تعداد فرزندان کمتری دارند. اندازه گیری طول تلومرها با استفاده از نمونه های بزاقی نش?

ناباروری را با تغذیه تخم مرغ بر مبنای طب اسلامی تدبیرش کنیم

کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
???? #سلسله_احادیث_پزشکی

? یکی از درمان های ناباروری

? در روایت آمده است : هر کس فرزندی ندارد بسیار تخم مرغ بخورد زیرا سبب ازدیاد نسل می شود .

@Tb_Tabrizian?

مصرف تخم مرغ محلی و نداشتن مشکل خاص کبدی هم توصیه میشه