وزن نوزاد - شفاسنتر

شیر مادر و روش زیاد شدن شیر و رفع کمبود وزن نوزاد بر مبنای طب سنتی

? #بعد_از_بارداری

️✍ مصرف روزی ۱۴ عدد بادام شیرین خام باعث زیاد شدن پروتئین شیر مادر شده و کمبود وزن کودک را درمان می کند
♨️✍ شیر دادن با شیشه شیر برای لثه و دندان کودک ضرر دارد

اتزم به دکراست بعد شش ماهگی بچه و بررسی پدیرش مزاج کودک و باید مادر تقویت شود

? @Tebiranii♨