آب جوشانده - شفاسنتر

آب جوشانده و تکرر جوشاندن آب بر مبنای طب سنتی

⛔️⛔️⛔️⛔️خطر جوشاندن چندباره آب:

با جوشاندن چند باره آب، مواد معدنی مانند نمک کلسیم، نیتریت و آرسنیک در آن انباشته میشود؟ میتواند به سنگ کلیه و سنگ صفرا منجر شود.

@Mezajshenasi12

آب جوشانده و محاسن و معایب آن از منظر طب سنتی

????
#آب جوشیده مضرات و محاسن ان

⇦با استناد به طب الرضا(ع) و سخن امام رضا(ع) است
⇦⬅جوشیدن آب باعث میشود سنگینی ها و املاح مخفی آب از آن کسر میشود املاح موجود در آب باعث‌⇩?
♨️گرفتگی عروق قلب
♨️مغز و باعث سکته می شود
⇦همچنین اگر آب بدن، آب سبک باشد پوست بدن براق و با طراوت جلوه می نماید
⇦برای بدست آوردن آب جوشیده یکبار جوشا?