آب جوشانده - شفاسنتر

آب جوشانده و محاسن و معایب آن از منظر طب سنتی

????
#آب جوشیده مضرات و محاسن ان

⇦با استناد به طب الرضا(ع) و سخن امام رضا(ع) است
⇦⬅جوشیدن آب باعث میشود سنگینی ها و املاح مخفی آب از آن کسر میشود املاح موجود در آب باعث‌⇩?
♨️گرفتگی عروق قلب
♨️مغز و باعث سکته می شود
⇦همچنین اگر آب بدن، آب سبک باشد پوست بدن براق و با طراوت جلوه می نماید
⇦برای بدست آوردن آب جوشیده یکبار جوشا?

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن