آب نخاع - شفاسنتر

کمردرد و آب منی و تقویت آن بر مبنای طب اسلامی

???????
#شیر_و_عسل
⚜امام کاظم (ع):
برای کسی که آب کمر او تغییر
کرده است شیر و عسل مفید است.
?الکافی،ج۶، ص۳۳۷
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌☜【طب شیعه】
? @tebshia20??