فشار چشم - شفاسنتر

چشم و فشار چشم و راهکار طب اسلامی

????✅
درمان فشار چشم
✍ برای درمان فشار چشم باید از داروی سرمه اثمد و سرمه عناب استفاده شود.
✍ حجامت جلوی سر برای رفع این مشکل هم خیلی مناسب است.
آیت الله تبریزیان
? @tebshia20??